Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úspěšná úprava vedoucí k uzavření bádání

Úprava, která vylepšila vlastnosti snímací, hrací plochy

Postup:

1.K aktivní dopadové části paliček vhodně připevníte doplněk z balónku, který se používá pro tvarování např. zvířátek a kytiček. Tento balónek má tu vlastnost, že je ve vyfouknutém stavu tenký, zhruba 8mm. Při nafukování se ustálí průměr a dále se již nemění. Nafouknete vhodně velkou bublinu, kterou posunete doprostřed délky. Tu pod paličkou přidržíte a dlouhými konci omotáte kolem bubliny tak, by držela tvar a nevyfoukla se. Podélně nad kulatinou paličky zavážeme na tři uzlíky, vyzkoušíme, a pokud vše drží tvar, dobře odskakuje, přesně dopadá na snímače jak má,odstřihneme přebytky. Tato úprava se jeví jako nestálá, a bude se po opotřebení bublina vyměňovat, tak, jako se musí udržovat omotání paličky. V sadě bylo 20 ks balónků s pumpičkou.

2. Nastavení pneumatiky snímačů pro optimální vlastnosti a dynamiku. Pokud si budete midicimbalom stavět sami, berte v úvahu, že každá změna v pneumatice si vyžádá jiné nastavení průduchové části a filtrové zpomalovací části.Co to je?

Průchodová část je vyrobena z oboustranné vatové tyčinky. Ustřihněte 2cm tyčinky, uprostřed jednu stěnu propíchněte špendlíkem celkem 4x vpichy asi 2mm od sebe. Napojení konců je provedeno redukcí. Tuto část vložíte blízko  k snímací dutině s elektretem.

Filtrová zpomalovací část je tvořena vatou omotanou trubičkou asi 2cm dlouhou s jedním vpichem-špendlíkem. Na čistý konec napojíte redukci. Je to silikonová trubička dlouhá asi 4mm. Touto částí vložíte do konce aktivní, snímací trubičky -zakoupenou původně na těsnění na okna, nebo dveře. Druhý konec s omotáním necháme v prostoru volně.

Systém snímání: Jde to za sebou takto. Elektret-dutina-krátká spojka-průchodová část-mezispoj-aktivní snímací trubička, koupíte z těsnění na okna je samolepící, na konci  aktivní snímací trubičky- filtrová zpomalovací část.

Postup při oživování snímací plochy midicimbálu s převodníkem:

Po připojení převodníku a všeho pc atd. stisknete call all a chvíli držíte.

Po rozblikání ledek, silně zavřete a otevřete dveře v místnosti několikrát za sebou. Naučíte tak midicimbál nevnímat tlakové akustické změny v místnosti. Koncem paličky, dřevem poťukáte v okolí snímačů na samotnou, nosnou desku.Tím se

nakalibroval převodník na úroveň ruchů, která nemá být reprodukována. Potom stisknete call all tlačítko znovu, a hrajete nenásilně, ale hlasitě na všech tónech. Naučí se max. úrovně, tím i  větší dynamický rozsah. Stisknete znovu call all. Tím se kalibrace dokončí, ledky přestanou blikat, a můžete hrát. Po vypnutí zůstane uloženo ve vnitřní paměti.

Kontrola snímačů a pneumatiky,oživení a nastavení po sestrojení hrací plochy.

Veškeré pneu-spoje musí těsnit, zp. jak to otestovat si každý zvolí sám. Pokud stavíte s trochu odlišnými díly, nepropichujte ihned průchodovou část, a na konci aktivních snímačů použijte uzavřené koncové části. Nastavíte si dynamiku, která bude lépe vyhovovat sestrojenému, snímacímu obvodu. Kontrolu provádějte hned za elektretovým snímačem tak, že, vyřadíte hrací pole, vyzkoušíte, zda reaguje každá snímací komora stejně. Zároveň si zkontrolujte těsnost zbývající části s aktivní snímací trubicí. Po kontrole propojte zpět. Zkalibrujte. Hrejte paličkami s bublinami.

Pokud je těžké vyjádřit dynamiku, a hraje vše spíše v maximech, propíchněte špendlíkem průchodovou část, jen jednu stěnu. Pokud se nezlepší, další a další vpich. Doporučuji provádět na jednom tónu se střední délkou snímacího pole.

Až lze mírně rozpoznat dynamika, propíchněte filtrovou, zpomalovací část na konci snímací aktivní trubice, nebo uzavřenou koncovou, pokud jste ji tam zanechali. Pokud se nic nezmění, vyměnit uzavřený typ za typ s omotanou vatou na konci-zpomalovací filtr. Nebo nechte konec otevřený. Tím se změní poměry, a je potřeba kalibrovat, a zmenšit počet otvorů v průchodové části.

Pokud se dostaví mírného zlepšení, v případě neotevřeného konce, špendlíkem propíchnout filtrovou, zpomalující část, jednu stěnu. Pokud je stejné, nebo mírně lepší, překalibrovat a znovu otestovat.

S tímto nastavováním je potřeba trpělivost, trochu si pohrát a zjistit, jaké jsou nejlepší variace a nastavení. Nastavení provedete i u kratších snímačů.

Proč se provádí nastavení řetězce pneumatiky?

Elektretový snímač pracuje v určitém omezeném rozsahu tlaku. Aby jsme vyjádřili změny hlasitosti v závislosti na síle úhozu, je nutné aby minimální a maximální tlak ze snímací mechaniky pracoval v rozsahu elektretového snímače. Jak toho dosáhnout je zřejmé ze vztahu, kde je hlavní proměnnou objem vytlačeného vzduchu při max. úhozu a při slabém úhozu, zde však nic nepočítejme, k ničemu by to nevedlo.Síly, objemy, reakční rychlost vrácení tvaru snímací trubice do základní, klidové polohy po odskočení paličky, to jsou proměnné, které mají zásadní vliv, na funkci midicimbalomu.