Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dekodér akordů-arduino uno

//knihovny jsou potřeba
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//nastavíme adresu a typ displeje
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // nastavení adresy (0x3F) nebo (0x27) je důležité!!! 20 písmen,2 řádky
//pojmenuji budoucí vstupy pomocí int
int c = 1;    //tón c   připojen na vstup 1
int cis = 2;  //tón cis připojen na vstup 2
int d = 3;    //tón d   připojen na vstup 3
int dis = 4;  //tón dis připojen na vstup 4
int e = 5;    //tón e   připojen na vstup 5
int f = 6;    //tón f   připojen na vstup 6
int fis = 7;  //tón fis připojen na vstup 7
int g = 8;    //tón g   připojen na vstup 8
int gis = 9;  //tón gis připojen na vstup 9
int a = 10;   //tón a   připojen na vstup 10
int ais = 11; //tón ais připojen na vstup 11
int h = 12;   //tón h   připojen na vstup 12
//pojmenuji budoucí výstup
int led = 13; //leddioda L integrovaná na pinu 13-ser rez a do zeme taky rez
//dle článku 11.3 arduino priklad-čtení vstupu
int ctenic = c;
int ctenicis = cis;
int ctenid = d;
int cteni = dis;
int ctenie = e;
int ctenif = f;
int ctenifis = fis;
int ctenig = g;
int ctenigis = gis;
int ctenia = a;
int cteniais = ais;
int ctenih = h;

byte customChar[8] = {   
    0b00010,
    0b01011,
    0b11110,
    0b01010,
    0b01111,
    0b11010,
    0b01000,
    0b00000
};
 
 boolean x;
 boolean xcisdur;
 boolean xcs;
 boolean xcdsix;
 boolean xcm;
 boolean cls;
 boolean xcml;
 boolean xcmls;
 boolean xcmlsix;
 boolean xcmm;
 boolean xcdim;
 boolean xcplus;
 boolean xciss;
 boolean xcisdrs;
 boolean xcisms;
 boolean xcismi;
 boolean xcismis;
 boolean xcismisi;
 boolean xcismisemaj;
 boolean xcisdim;
 boolean xcispl;
 boolean xddur;
 boolean xddurs;
 boolean xddursix;
 boolean xdmajs;
 boolean xdmi;
 boolean xdmise;
 boolean xdmisix;
 boolean xdmsm;
 boolean xdim;
 boolean xdsus;
 boolean xdisdr;
 boolean xdisdrs;
 boolean xdisdrsx;
 boolean xdismi;
 boolean xdismis;
 boolean xdismisix;
 boolean xmidissmaj;
 boolean xdismjs;
 boolean xdiszv;
 boolean xedr;
 boolean xedrs;
 boolean xedrsix;
 boolean xemaj;
 boolean xemi;
 boolean xemis;
 boolean xemisix;
 boolean xemimajs;
 boolean xfdur;
 boolean xfdrs;
 boolean xfmajs;
 boolean xfmi;
 boolean xfmis;
 boolean xfmisix;
 boolean xfmimajs;
 boolean xfisdur;
 boolean xfisdurs;
 boolean xfismajs;
 boolean xfismaj;
 boolean xfismi;
 boolean xfismis;
 boolean xfismisix;
 boolean xfismisemaj;
 boolean xgdur;
 boolean xgdurs;
 boolean xgmajs;
 boolean xgmi;
 boolean xgmis;
 boolean xgmisix;
 boolean xgmimajs;
 boolean xgisdur;
 boolean xgisdurs;
 boolean xgismajs;
 boolean xgismi;
 boolean xgismis;
 boolean xgismisix;
 boolean xgismimajs;
 boolean xadur;
 boolean xadurs;
 boolean xamajs;
 boolean xami;
 boolean xamis;
 boolean xamisix;
 boolean xamismaj;
 boolean xaisdur;
 boolean xaisdurs;
 boolean xaismajs;
 boolean xaismi;
 boolean xaismis;
 boolean xaismisix;
 boolean xaismismaj;
 boolean xhadur;
 boolean xhadurs;
 boolean xhamajs;
 boolean xhmi;
 boolean xhmis;
 boolean xhmisix;
 boolean xhmismaj;
void setup()
{
  lcd.init();          // initializace lcd
  lcd.backlight();
 
  pinMode(c, INPUT);   // pin 1  nastaven jako vstup
  pinMode(cis, INPUT); // pin 2  nastaven jako vstup
  pinMode(d, INPUT);   // pin 3  nastaven jako vstup
  pinMode(dis, INPUT); // pin 4  nastaven jako vstup
  pinMode(e, INPUT);   // pin 5  nastaven jako vstup
  pinMode(f, INPUT);   // pin 6  nastaven jako vstup
  pinMode(fis, INPUT); // pin 7  nastaven jako vstup
  pinMode(g, INPUT);   // pin 8  nastaven jako vstup
  pinMode(gis, INPUT); // pin 9  nastaven jako vstup
  pinMode(a, INPUT);   // pin 10 nastaven jako vstup
  pinMode(ais, INPUT); // pin 11 nastaven jako vstup
  pinMode(h, INPUT);   // pin 12 nastaven jako vstup
 
  pinMode(led, OUTPUT);// pin 13 jako výstup pro int leddiodu led
  lcd.setCursor ( 0, 0 );
  lcd.print("    DEKODER    ");
  lcd.setCursor ( 0, 1 );
  lcd.print(" AKORDU  ");
  delay(1000);                   // pauza 1 sec
 lcd.clear();
 // vymažeme displej
 delay(450);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("  MIDICIMBALOM  ");

 delay(1000);                   // pauza 1 sec
 lcd.clear();                   // vymažeme displej
 
  }

  void loop()
 {    
cteni = digitalRead(dis);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (4, 0);
  lcd.print("D");   
  lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);  
           
  }
  cteni = digitalRead(dis);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (4, 0);
  lcd.print("  ");
}
  cteni = digitalRead(e);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (6, 0);
  lcd.print("E");   
   
           
  }
  cteni = digitalRead(e);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (6, 0);
  lcd.print(" ");
 
 
 }
 cteni = digitalRead(f);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (7, 0);
  lcd.print("F");   
 
  }
  cteni = digitalRead(f);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (7, 0);
  lcd.print(" ");
 }
 cteni = digitalRead(fis);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (8, 0);
  lcd.print("F");   
  lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);
           
  }
  cteni = digitalRead(fis);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (8, 0);
  lcd.print("  ");
 }
 cteni = digitalRead(g);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (10, 0);
  lcd.print("G");   
 
  }
  cteni = digitalRead(g);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (10, 0);
  lcd.print(" ");
 }
 cteni = digitalRead(gis);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (11, 0);
  lcd.print("G");   
  lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);  
           
  }
  cteni = digitalRead(gis);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (11, 0);
  lcd.print("  ");
  }
 cteni = digitalRead(a);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (13, 0);
  lcd.print("A");   
 
          
  }
  cteni = digitalRead(a);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (13, 0);
  lcd.print(" ");
  }
cteni = digitalRead(ais);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (14, 0);
  lcd.print("A");   
  lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);  
           
  }
  cteni = digitalRead(ais);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (14, 0);
  lcd.print("  ");   
 }
 cteni = digitalRead(c);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print("C");   
    
           
  }
  cteni = digitalRead(c);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print(" ");
  }
  cteni = digitalRead(cis);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (1, 0);
  lcd.print("C");   
  lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);  
           
  }
  cteni = digitalRead(cis);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (1, 0);
  lcd.print("  ");
  }
  cteni = digitalRead(d);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (3, 0);
  lcd.print("D");   
   
           
  }
  cteni = digitalRead(d);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (3, 0);
  lcd.print(" ");
  }
  cteni = digitalRead(h);
 if (cteni == true)
 {
lcd.setCursor (15, 1);
  lcd.print("H");   
    
           
  }
  cteni = digitalRead(h);
 if (cteni == false)
  {
lcd.setCursor (15, 1);
  lcd.print(" ");
 }
 //ZDE ZACINA PRAGRAM DEKODERU AKORDU//
 byte RC = digitalRead(c);
 byte RCIS = digitalRead(cis);
 byte RD = digitalRead(d);
 byte RDIS = digitalRead(dis);
 byte RE = digitalRead(e);
 byte RF = digitalRead(f);
 byte RFIS = digitalRead(fis);
 byte RG = digitalRead(g);
 byte RGIS = digitalRead(gis);
 byte RA = digitalRead(a);
 byte RAIS = digitalRead(ais);
 byte RH = digitalRead(h);
 
 //Cdur//
 
 
  if (RC == true && RE == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RDIS == false && RF ==false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == false)
  {
   x = true;
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("Cdur           ");
  delay(10);
            
  }
/*if (RC == false || RE == false || RG == false)

  {
   lcd.setCursor (0, 1);
   lcd.print("      ");
   x = false;
 }*/else x = false;
 
 if (x == false)
 {digitalWrite(led,LOW);}
 
 if (x == true)
 {digitalWrite(led,HIGH);}

 //Cisdur//
 if (RCIS == true && RF == true && RGIS == true && RC == false && RE == false && RG == false && RDIS == false && RD == false && RFIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == false)
  { xcisdur = true;
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("C#dur ");
 /*  lcd.setCursor (1, 1);
   lcd.write((uint8_t)2);  
  lcd.createChar(2,customChar);*/
  delay(10);
}
 else xcisdur = false;//if (RCIS == false || RF == false || RGIS == false)//
 /*{lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("      ");}*/
 
 
 //Cdur7 (C-E-G-AIS)//
 
  if (RC == true && RE == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RDIS == false && RF ==false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == true && RH == false)
  { xcs = true;
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("Cdur7          ");
  delay(10);
  }
 else xcs = false;// (RC == false || RE == false || RG == false)//

 
 //Cmaj7//
 
  if (RC == true && RE == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RDIS == false && RF ==false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == true)
  { xcm = true;
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("Cmaj7          ");
  delay(10);
  }
 
     else xcm = false;// (RC == false || RE == false || RG == false)//
     
   //cmi C-DIS-G
   
  if (RC == true && RDIS == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RE == false && RF == false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == false)
  { xcml = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("cmi            ");
    delay(10);
  }
    else xcml = false;
 
  //cmi7 C-DIS-G-AIS //  
  if (RC == true && RDIS == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RE == false && RF == false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == true && RH == false)
  { xcmls = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=cmi7=D#dur6   ");
    delay(10);
  }
    else xcmls = false;

//cmi6 C-DIS-G-A //  
  if (RC == true && RDIS == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RE == false && RF == false && RFIS == false && RGIS == false && RA == true && RAIS == false && RH == false)
  { xcmlsix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("cmi6           ");
    delay(10);
  }
    else xcmlsix = false;
    
 //cm7maj C-DIS-G-H //  
  if (RC == true && RDIS == true && RG == true && RCIS == false && RD == false && RE == false && RF == false && RFIS == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == true)
  { xcmm = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("cm7maj         ");
    delay(10);
  }
    else xcmm = false;   
    
  //Cdim  C-DIS-FIS-A//
  if (RC == true && RDIS == true && RFIS == true && RA == true && RD == false && RE == false && RF == false && RG == false && RGIS == false && RCIS == false && RAIS == false && RH == false)
  { xcdim = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("dim =C=D#=F#=A ");
    delay(10);
  }
    else xcdim = false;
    
   //C+  C-E-GIS //
   if (RC == true && RCIS == false && RD == false && RDIS == false && RE == true && RF == false && RFIS == false && RG == false && RGIS == true && RA == false && RAIS == false && RH == false)
  { xcplus = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("+zv. =C=E=G#   ");
    delay(10);
  }
    else xcplus = false;
 
  //C#dur7 c#-F-H //
   if (RC == false && RCIS == true && RD == false && RDIS == false && RE == false && RF == true && RFIS == false && RG == false && RGIS == false && RA == false && RAIS == false && RH == true)
  { xciss = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("C#dur7         ");
    delay(10);
  }
    else xciss = false;
    
 
 
 //C#maj7 C#-F-GIS-C//
if (RC == 1 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xcisms = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("C#maj7         ");
    delay(10);
  }
    else xcisms = false;
   
   //C#mi C#mi-E-Gis//
  if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xcismi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("c#mi           ");
    delay(10);
  }
    else xcismi = false;
    
    //C#mi7 C#-E-Gis-H //
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  {
    xcismis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=c#mi7=Edur6   ");
    delay(10);
  }
    else xcismis = false;
    
    //C#mi6 C#-E-GIS-AIS//
       if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xcismisi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("c#mi6          ");
    delay(10);
  }
    else xcismisi = false;
    
    //c#mi7maj  c#-e-gis-c//
      if (RC == 1 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xcismisemaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("c#mi7maj       ");
    delay(10);
  }
    else xcismisemaj = false;
    
    //C#dim C#-E-G-AIS//
      if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xcisdim = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("dim =C#=E=G=A# ");
    delay(10);
  }
    else xcisdim = false;
    
    //Cis+ C#-F-A//
      if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xcispl = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("+zv. =C#=F=A   ");
    delay(10);
  }
    else xcispl = false;
    
    //Ddur D-FIS-A//
      if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xddur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Ddur           ");
    delay(10);
  }
    else xddur = false;
    
    //Ddur7 D-FIS-A-C//
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xddurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Ddur7          ");
    delay(10);
  }
    else xddurs = false;
    
 
    
    //Dmaj7 D-FIS-A-CIS//
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xdmajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Dmaj7          ");
    delay(10);
  }
    else xdmajs = false;
    
    //dmi d-f-a//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xdmi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Dmi            ");
    delay(10);
  }
    else xdmi = false;
    
    //Dmi7 D-F-A-C//
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xdmise = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=Dmi7=Fdur6    ");
    delay(10);
  }
    else xdmise = false;
    
    //Dmi6 D-F-A-H//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xdmisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Dmi6           ");
    delay(10);
  }
    else xdmisix = false;
    
    //Dm7maj D-F-A-CIS//
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xdmsm = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Dm7maj         ");
    delay(10);
  }
    else xdmsm = false;
    
    //Ddim D-F-GIS-H//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xdim = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("dim =D=F=G#=H  ");
    delay(10);
  }
    else xdim = false;
    
    //D+ D-FIS-AIS//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdsus = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("+zv. =D=F#=A#  ");
    delay(10);
  }
    else xdsus = false;
    
    //Disdur (D#-G-A#)//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdisdr = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("D#dur          ");
    delay(10);
  }
    else xdisdr = false;
    
    //D#dur7 (D#-G-AIS-CIS)//
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdisdrs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("D#dur7         ");
    delay(10);
  }
    else xdisdrs = false;
    
    
    //D#maj7 (D#-G-A#-D)//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdismjs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("D#maj7         ");
    delay(10);
  }
    else xdismjs = false;
    
    //D#mi (D#-F#-A#)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdismi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("d#mi           ");
    delay(10);
  }
    else xdismi = false;
    
    //D#mi7 (D#-F#-A#-C#)//
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdismis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=d#mi7=F#dur6  ");
    delay(10);
  }
    else xdismis = false;
    
    //D#mi6 (D#-F#-A#-C)//
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xdismisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("d#mi6          ");
    delay(10);
  }
    else xdismisix = false;
    
    //D#mi7maj (D#-F#-A#-D)//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xmidissmaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("d#mi7maj       ");
    delay(10);
  }
    else xmidissmaj = false;
    
    //D# zv. (D#-G-H)//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xdiszv = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("+zv. =D#=G=H   ");
    delay(10);
  }
    else xdiszv = false;
    
    //Edur (E-G#-H)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xedr = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Edur           ");
    delay(10);
  }
    else xedr = false;
    
    //Edur7 (E-G#-H-D)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xedrs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Edur7          ");
    delay(10);
  }
    else xedrs = false;
    
    
    
    //Emaj7 (E-G#-H-D#)//
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xemaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Emaj7          ");
    delay(10);
  }
    else xemaj = false;
    
    //emi (e-g-h)
       if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xemi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("emi            ");
    delay(10);
    }
    else xemi = false;
    
    //emi7 (e-g-h-d)
       if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xemis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=emi7=Gdur6    ");
    delay(10);
    }
    else xemis = false;
    
    //emi6 (e-g-h-c#)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xemisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("emi6           ");
    delay(10);
    }
    else xemisix = false;
    
    //emi7maj (e-g-h-d#)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xemimajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("emi7maj        ");
    delay(10);
    }
    else xemimajs = false;
    
    //Fdur(F-A-C)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfdur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Fdur           ");
    delay(10);
    }
    else xfdur = false;
    
    //Fdur7(F-A-C-D#)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfdrs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Fdur7          ");
    delay(10);
    }
    else xfdrs = false;
    
    //Fmaj7(F-A-C-E)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfmajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Fmaj7          ");
    delay(10);
    }
    else xfmajs = false;
    
    //Fmi(F-G#-C)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfmi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("fmi            ");
    delay(10);
    }
    else xfmi = false;
    
    //Fmi7(F-G#-C-D#)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfmis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=fmi7=G#dur6   ");
    delay(10);
    }
    else xfmis = false;
    
    //Fmi6(F-G#-C-D)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfmisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("fmi6           ");
    delay(10);
    }
    else xfmisix = false;
    
    //fmimaj7(F-G#-C-E)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfmimajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("fmimaj7        ");
    delay(10);
    }
    else xfmimajs = false;
    
    //F#dur(F#-A#-C#)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xfisdur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("F#dur          ");
    delay(10);
    }
    else xfisdur = false;
    
    //F#dur7(F#-A#-C#-E)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xfisdurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("F#dur7         ");
    delay(10);
    }
    else xfisdurs = false;
    
    //F#maj7(F#-A#-C#-F)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xfismajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("F#maj7         ");
    delay(10);
    }
    else xfismajs = false;
    
    //f#mi(F#-A-C#)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfismi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("f#mi           ");
    delay(10);
    }
    else xfismi = false;
    
    //f#mi7(F#-A-C#-E)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfismis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=f#mi7=Adur6   ");
    delay(10);
    }
    else xfismis = false;
    
    //f#mi6(F#-A-C#-D#)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfismisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("f#mi6          ");
    delay(10);
    }
    else xfismisix = false;
    
    //f#mi7maj(F#-A-C#-F)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xfismisemaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("f#mi7maj       ");
    delay(10);
    }
    else xfismisemaj = false;
    
    //Gdur(G-H-D)
        if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgdur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Gdur           ");
    delay(10);
    }
    else xgdur = false;
    
    //Gdur7(G-h-d-f)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgdurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Gdur7          ");
    delay(10);
    }
    else xgdurs = false;
    
    //Gmaj7(G-h-d-f#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgmajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Gmaj7          ");
    delay(10);
    }
    else xgmajs = false;
    
    //gmi(g-a#-d)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xgmi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("gmi            ");
    delay(10);
    }
    else xgmi = false;
    
    //gmi7(g-a#-d-f)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xgmis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=gmi7=A#dur6   ");
    delay(10);
    }
    else xgmis = false;
    
    //gmi6(g-a#-d-e)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xgmisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("gmi6           ");
    delay(10);
    }
    else xgmisix = false;
    
    //gmimaj7(g-a#-d-f#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xgmimajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("gmi7maj        ");
    delay(10);
    }
    else xgmimajs = false;
    
    //G#dur(G#-C-D#)
     if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xgisdur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("G#dur          ");
    delay(10);
    }
    else xgisdur = false;
    
    //G#dur7(G#-C-D#-F#)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xgisdurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("G#dur7         ");
    delay(10);
    }
    else xgisdurs = false;
    
    //G#maj7(G#-C-D#-G)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xgismajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("G#maj7         ");
    delay(10);
    }
    else xgismajs = false;
    
    //g#mi(g#-H-D#)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgismi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("g#mi           ");
    delay(10);
    }
    else xgismi = false;
    
    //g#mi7(g#-h-d#-f#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgismis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=g#mi7=Hdur6   ");
    delay(10);
    }
    else xgismis = false;
    
    //g#mi6(g#-h-d#-f)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgismisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("g#mi6          ");
    delay(10);
    }
    else xgismisix = false;
    
    //g#mimaj7(g#-h-d#-g)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xgismimajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("g#mi7maj       ");
    delay(10);
    }
    else xgismimajs = false;
    
    //Adur(A-C#-E)
     if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xadur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Adur           ");
    delay(10);
    }
    else xadur = false;
    
    //Adur7(A-C#-E-G)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xadurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Adur7          ");
    delay(10);
    }
    else xadurs = false;
    
    //Amaj7(A-C#-E-A#)
    if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xamajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Amaj7          ");
    delay(10);
    }
    else xamajs = false;
    
    //ami(a-c-e)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xami = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("ami            ");
    delay(10);
    }
    else xami = false;
    
    //ami7(a-c-e-g)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xamis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=ami7=Cdur6    ");
    delay(10);
    }
    else xamis = false;
    
    //ami6(a-c-e-f#)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xamisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("ami6           ");
    delay(10);
    }
    else xamisix = false;
    
    //ami7maj(a-c-e-g#)
    if (RC == 1 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 1 && RF == 0 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 0)
  { xamismaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("ami7maj        ");
    delay(10);
    }
    else xamismaj = false;
    
    //A#dur(a#-d-f)
    if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaisdur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("A#dur          ");
    delay(10);
    }
    else xaisdur = false;
    
    //A#dur7(A#-D-F-G#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaisdurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("A#dur7         ");
    delay(10);
    }
    else xaisdurs = false;
    
    //A#maj7(A#-D-F-A)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaismajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("A#maj7         ");
    delay(10);
    }
    else xaismajs = false;
    
    //a#mi(a#-c#-F)
     if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaismi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("a#mi           ");
    delay(10);
    }
    else xaismi = false;
    
    //a#mi7(a#-c#-f-g#)
     if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaismis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=a#mi7=C#dur6  ");
    delay(10);
    }
    else xaismis = false;
    
    //a#mi6(a#-c#-f-g)
     if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 1 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaismisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("a#mi6          ");
    delay(10);
    }
    else xaismisix = false;
    
    //a#mi7maj(a#-c#-f-a)
     if (RC == 0 && RCIS == 1 && RD == 0 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 1 && RFIS == 0 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 1 && RH == 0)
  { xaismismaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("a#mi7maj       ");
    delay(10);
    }
    else xaismismaj = false;
    
    //Hdur(H-D#-F#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xhadur = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Hdur           ");
    delay(10);
    }
    else xhadur = false;
    
    //Hdur7(H-D#-F#-A#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xhadurs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Hdur7          ");
    delay(10);
    }
    else xhadurs = false;
    
    //Hmaj7(H-D#-F#-A#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 0 && RDIS == 1 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 1)
  { xhamajs = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("Hmaj7          ");
    delay(10);
    }
    else xhamajs = false;
    
    //hmi(h-d-f#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xhmi = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("hmi            ");
    delay(10);
    }
    else xhmi = false;
    
    //hmi7(h-d-f#-a)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 1 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xhmis = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("=hmi7=Ddur6    ");
    delay(10);
    }
    else xhmis = false;
    
    //hmi6(h-d-f#-g#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 1 && RA == 0 && RAIS == 0 && RH == 1)
  { xhmisix = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("hmi6           ");
    delay(10);
    }
    else xhmisix = false;
    
    //hmi7maj(h-d-f#-a#)
     if (RC == 0 && RCIS == 0 && RD == 1 && RDIS == 0 && RE == 0 && RF == 0 && RFIS == 1 && RG == 0 && RGIS == 0 && RA == 0 && RAIS == 1 && RH == 1)
  { xhmismaj = true;
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("hmi7maj        ");
    delay(10);
    }
    else xhmismaj = false;
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
//definování mazání displaye//
/*pripomenuti promennych akordu;
 boolean x;
 boolean xcisdur;
 boolean xcs;
 boolean xcdsix;
 boolean xcm;
 boolean cls;*/
 
if ((x || xcisdur || xcs || xcdsix || xcm || xcml || xcmls || xcmlsix || xcmm || xcdim || xcplus || xciss || xcisdrs || xcisms ||
xcismi || xcismis || xcismisi || xcismisemaj || xcisdim || xcispl || xddur || xddurs || xddursix || xdmajs || xdmi ||
xdmise || xdmisix || xdmsm || xdim || xdsus || xdisdr || xdisdrs || xdisdrsx || xdismjs || xdismi || xdismis || xdismisix || xmidissmaj ||
xdiszv || xedr || xemaj || xedrs || xemi || xemisix || xemis || xemimajs || xfdur || xfdrs || xfmajs || xfmi || xfmis || xfmisix || xfmimajs
|| xfisdurs || xfisdur || xfismajs || xfismaj || xfismi || xfismis || xfismisemaj|| xfismisix || xgdur || xgdurs || xgmajs || xgmi || xgmis ||
xgmisix || xgmimajs || xgisdur || xgisdurs || xgismajs || xgismi || xgismis || xgismisix || xgismimajs || xadur || xadurs || xamajs || xami ||
xamis || xamisix || xamismaj || xaisdur || xaisdurs ||xaismajs || xaismi || xaismis || xaismisix || xaismismaj || xhadur || xhadurs || xhamajs
|| xhmi || xhmis || xhmisix || xhmismaj) == true)

{cls = true;}
else cls = false;

if (cls == false)
 {lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("               ");}
 
 
}

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář