Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učení světlem

 

Učit co?

                1. Naučit se doprovod dle akordových nadpisů ve zpěvníku.

Např. Am: v mysli se vybaví obrázek matice tónů na ploše - představa.

            2.Naučit se hrát z notového zápisu - znát tóny na hrací ploše.

Pro hru a zdokonalování je potřeba rychlá orientace a znalost všech tónů na ploše.

                 3.Umět vědomě tvořit akordy z jednotlivých tónů, doprovod ke zpěvu odvozením, naučit se transponovat .

Je potřeba znát harmonii skladby písně, vzory akordových postupů v písni,

znalost automatického vyjmenování intervalů se všemi rozsahy a cvičení paměti.

 

Pro naučení z bodu 1 a 2 zpočátku značně napomůže funkce učení světlem.

Cíl: Urychlit elementární učení základů a využívat ke hře midicimbalom co nejdříve, bez hluboké praxe a školení pod odborným vedením.

Funkce 1:

Zautomatizování hraní tónů z akordu podle vštípené matice.

Rozsvítí se struny v akordu, které uživatel vybere voličem akordu.

Využívá se optická paměť  bez znalostí tónů v akordu.

Provedení v praxi:

Z důvodu kadence akordu je označení tóniky nebo spíše 1. tónu v akordu tvořeno např.odlišnou barvou nebo blikáním struny. Ostatní tóny z akordu svítí zároveň. Každá oktáva má jiné zabarvení světla struny.

Uživatel volí: Výšku akordu, typ akordu, které oktávy se mají zobrazit, aktivaci funkce učení světlem. Na konci hrací plochy vpravo zobrazuje zvolený akord větší display.

Funkce 2:

Zpočátku bývá nejistota určování, která struna je jaký tón.

Rozsvítí se ta struna, kterou uživatel vybere voličem tónu.

Na konci hrací plochy vpravo zobrazuje větší display zvolený tón - obrázek s basovým a houslovým klíčem s notovou osnovou, popř. jednoduchý název tónu s označením oktávy .

Uživatel volí: Výšku tónu, zapnutí a vypnutí učení světlem,

způsob zobrazení - označení tónu odesílaného na display.

1.11.2015 -  plánovaná realizace se změnami.

Volba akordu nebude využita. Akord se bude tvořit z jednotlivých tónů. Akord se rozsvítí nastavením až pěti přepínačů. Každý přepínač se volí samostatně. Navolené tóny jednotlivých přepínačů budou také indikovány, ale ne velkým displayem, nýbrž pěti pásy led s nadepsanými tóny. Pro zapamatování -  vytvoření typu zamýšleného akordu bude u přepínačové sady 8-polohový mechanický ukazatel  v podobě kolečka s nápisy. Poblíž této pomůcky bude nalepena tabulka viz. níže.

Nejčastější akordy :

Dur: 0-4-7

Moll: 0-3-7

Dur 7: 0-4-7-10

Moll7: 0-3-7-10

Moll6: 0-3-7-9

Dim:  0-3-6-9 použijí se pouze 3 matice, každá je stejná pro 4 akordy

c,dis,fis,a  - matice pro akord cdim,disdim,fisdim,adim

cis,e,g,ais - matice pro akord cisdim,edim,gdim,aisdim

d,f,gis,h     - matice pro akord ddim, fdim, gisdim, hdim

7maj: 0-4-7-11

Dur9: 0-4-7-10-2