Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrn důležitého pro vývojáře

Ptáte se, co zde bude?  Nejsem si jistý tím, že podchytím vše důležité. Bude zde psáno

o tom, co musí být dodrženo, aby se dalo na midicimbál alespoň obstojně hrát, tak jako u klasického cimbálu.  Mohlo by se tu psát o ergonomických záležitostech, o technice hry,

o tvorbě tónu-úhozu a jeho specifikacích, také o rozměrech a o všem co může zkomplikovat

očekávaný výsledek. Zde budu čerpat z názorů a zkušeností těch, kteří na cimbál hrají,

 a také z mých pokusů a omylů.

Otázky, které řešit při vývoji midicimbalomu.

Jedna z vlastností napnutých strun je tvrdost při dopadu paliček, a schopnost vracet paličky, díky své pružnosti , proti pohybu akce. Dochází k rychlé protireakci, která je závislá na rychlosti, hmotnosti, vzdálenosti paliček a tlumení ať hráčem, tak materiálem omotávky. Akcelerování opakování na struně je možné díky odezvám kmitů struny, reagujícím na podněty úhozů.

 Pro hru je tato vlastnost velice důležitá.

Další z chování,  kterého si  je třeba všimnout, je fakt, že pokud chci na rozkmitané struně paličkou, např. jednu strunu přidusit, tak to jde. Zařadit do citlivosti velmi silné a rychlé údery z výšky.

Zkrátit měřený impuls. Dotyk paličky při krátkém úhozu je mžikový, téměř nepostřehnutelný.

Profesionální cimbalista tvoří tón jinak než ti, co na cimbál hrát neumějí !!!

Co by se zdálo dostačující, je náhle pomalé.

Hmotnost midicimbalomu snižovat na minimální, nutnou při zachování bezchybné funkce a časové stálosti. Převodník konfigurovatelný pro různý počet oktáv.

29.4.2015 po konzultaci bylo navrženo, že není bezpodmínečně nutné odpružování, dynamika minimálně ve třech úrovních lepší než žádná.

Dynamika pedálem není přínosem pro nácvik hry- ne příliš dobré řešení.

Červen 2016 - po delší odmlce aktualizuji poznatky originál-midicimbalom.

Zapracovat na rychlosti zprovoznění midicimbalomu na pódiu. Mělo by to být téměř okamžitě. Ve stresu při chystání kapely před vystoupení není čas na nabíhání oken, nastavování a propojování.

Další- midicimbalom nesmí být citlivý na nápory větru, rázy z pódia přes nohy na snímače, akustické tlaky z příposlechů, akustické tlaky z bicích.

Další- teplotní výkyvy nesmí ovlivnit elektronické komponenty.

Tip pro vylepšení oproti originálu-

zřízení pedálu pro vyšvihnutí sóla.

Dotaz muzikanta: Dá se na midicimbalom hrát klasickými cimbálovými paličkami?

Zapracovat na tom, aby se dalo s klidným svědomím odpovědět -ano.