Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis nectností obou typů-testy

Zde budu popisovat veškeré zjištěné nectnosti a závady, poruchy, zkrátka to co by se u midicimbálu mělo zlepšit, nebo se z jeho vlastností  zcela odstranit.

Při 1. a 2. velkém testu byly odhaleny vlastnosti, které by midicimbál neměl projevovat. Vzešly návrhy a věcné připomínky, jak závady odstranit.

Deskový typ bez strun- barevné schéma změnit, změnit snímače na pracující ve větším tlakovém rozsahu ve větších tlakových hladinách, materiál je měkký a neodpružuje. Znecitlivit tak, aby letmý dotyk dlaní nerozezníval tóny- třeba zařídit i jinak např. snímáním polohy dlaní. V přední části opěrku, aby se dalo uvolnit ruce při i po hře. Zrychlit odezvu výsledku na úhoz. Odstranit  dvojzvuky jedním úderem-rozložením snímání a dvojklik jedním úhozem-změnit typ snímače a následně nový převodník. Odizolovat ruchy okolní, atmosférické tlakové rázy, i deskové-vyřeší změna snímání. Přblížit skutečným rozměrům v 3d podobě. Připojení kabelu jinudy.

Stojan rychleji smontovatelný, nebo přímo skládací systém.

Typ s nylonovými strunami- Napnout nylonové struny, jsou měkké-hlavně dole. Každou napínat samostatně.

Zvýšít podloží kobylek v částech o 1cm  tam, kde dochází k omezení  hratelného rozsahu.

Snížít průvlaky strun. Úhly lomu strun  na ploše jsou menší, než by měly.

Dobarvit jednu strunu na červeno. Opravit selektivitu tónů nahoře a opravit nehrající strunu.

Zvýšit stabilitu přenosu úhozu - dáno mechanikou převodu rázů na snímání.

Opravit nevyrovnanost citlivosti úhozů. Odstranit pocit ze hry-úhozy do peřin. Cimbálista pochopí, co je tím myšleno.

Odstranit falešné spouštění nahoře, část dole. Zvýšit vzdálenost mezi tóny o 5mm, nebo svazek strun pro tón zúžit.

Některá struna se ozve později - vyměnit systém přenosu za systém těch, které jsou ok. Odstranit zbytečný velký rám imitace orig. a vložit snadno montované nohy. Opticky symetrizovat rušivé prvky pro přenos k snímačům.

Pro druhý test byly zkoušeny oba midicimbalomy.

Po 1. testu byly sejmuty nylonové struny, hrací plocha je však stále popisována a dělena na - původní nylonová verze, nyní bez nylonových strun a skládací, první verze- také bez strun.

Bez nylonových strun a skládací, první verze, oba převodníky, paličky s bublinami a paličky v originální podobě.

Velký počítač s Kontakt playerem 4, cimbal trilogy, moldova concert cimbalom, xylofon, marimba, grand piano, a neperkusní nástroje.

Náměty a návrhy, zajímavé myšlenky: Vztahuje se k neskládací verzi:

Desku vyrobit tlumenou, při úderech jsou slyšet tvrdé dopady paliček na smrkovou desku-působilo rušivě.

Aktivní části snímačů by mohly být z tvrdšího materiálu, nějakého gumového a poněkud většího průměru, hutnějšího. Bylo by zajímavé, kdyby šly hrát neperkusní nástroje. Zamyslet se nad možností implementace systému midisnímačů do klasického cimbálu se strunami. Mírné zklamání z absence nylonových strun, nebylo je možno vyzkoušet, musela by se vyrobit třetí verze. Stále neopravené rozmístění tónů.

K převodníku s dynamikou-občasné poruchy

při úhozech. Některý snímač hůře reagoval i po kalibraci.

Po uzavření konce aktivního snímače lépe reagovalo.

U převodníku  bez dynamiky, nelze modulovat přednes.

Některé snímače šly dobře, jiné hůře.

 

Návrh, a to bylo řečeno i při prvním testu, nesnažit se o vyrobení cimbálu, ale spíše jiné alternativy k tomuto nástroji.

Celkově myšlenka zajímavá vhodná k pokračování ve vývoji.

Ještě k paličkám. Pěkně mě vyšplouchly, obě byly vyfouklé:-) Musel jsem je za provozu zprovoznit,

docela nepříjemná záležitost. Umožňují rychlejší hru.

Obarvené umělé struny zapouštěly barvu do omotávky paliček.

Rozmístění mezi snímači je matoucí, je narušena symetrie vzdálenosti mezi tóny. PC zlobil a nabíhal pomalu.

Skládací hrací plocha nebyla testována na převodníku bez dynamiky, konektory ještě nebyly sjednoceny, to byla chyba...

Za první i druhý, velký test děkuji všem zainteresovaným a zúčastněným.

Postřehy doma, při používání midicimbalomu pro nácvik hry.

Neskládací typ:

Montovatelné nohy -dělené napůl se ve spoji protáčejí, chybí aretace a viditelnější popis, který díl má zapadnout do čeho.Jedna noha se zasouvá do dílů více, a ve výsledku je kratší, po doladění aretací bude problém odstraněn.

Opěrka na uvolnění rukou chybí-mezi skladbami se nejde o nic opřít, stačila by nízká lišta, která by nevadila paličkám na hlubokých tónech.

Uspořádat rackový systém - pokud odklízíte PC a převodník, bedýnky a vše kolem, bylo by komplexnější spojit vše do jednoho racku, aby se zkrátil čas potřebný k nachystání midicimbalomu ke hře.

Vyladit PC- tóny se někdy nepřirozeně useknou u převodníku bez dynamiky. Vysvětluji si to polyfonií nebo nestandartním režimem, kdy se do pc vysílají stále sepnuté všechny tóny, zatím bez reprodukce, dokud je palička nespustí.

Tlačit na pilu:-) bez dynamiky si paličky s bublinami vyžadují stálou razanci v úhozech, jinak se některý tón neozve. Někdy podvědomě zkoušíte přednes...

Pedál- přepínání smyslu šlapání umístit na herní plochu.

Přenášecí madlo-úchyt, ucho, jako u kufru připevnit na nejoddálenější stranu od hráče, aby se snadno midicimbalom nosil, nebo nakládal do tramvaje, auta. Mělo by být sklopné, aby nevadilo při průchodu mezi futry dveří, ve smontovaném stavu.

Přehlednost-tmavé struny, na tmavém podkladu, byly maskovány kvůli nylonovým strunám, ale nyní se v nich těžko orientuje.